2019 Spring Summer 1st CollectionPlace in the sunfeat. Saki Asamiya

[STAFF]
Photography : Gen Saito [ACUSYU] / Styling : Nimu [Makiura Office] / Hair & Make-up : Mai Ozawa [mod’s hair]
Model : Saki Asamiya [Image] / Edit & Text : Nao Manita [BIEI]